Baranya Paktum - Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap

Sikeres kapcsolatépítés a Baranya Megyei Paktum Konferencián

2017. december 13-án a TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001 kódszámú, „Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020” című projekt keretében nagysikerű Paktum Konferenciát szerveztünk.
Sikeres kapcsolatépítés a Baranya Megyei Paktum Konferencián

„Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020”

TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001

 

A Baranya Megyei Önkormányzat a 2016-os évben pályázott és nyert támogatást a „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című pályázati felhívásra, az úgynevezett Paktum projektre.

A Támogatási Szerződés megkötését követően elindított előkészítő munka eredményeként 2017. február 13-án 25 tagszervezettel megalakult a Baranya Megyei Foglalkoztatási Paktum Szervezet, melynek tagjain kívül további, mintegy háromszáz szervezet fejezte ki együttműködési szándékát. Velük létrejött a baranyai Paktum Háló.

 

Ez a folyamat zajlott le – időbeli és tartalmi eltérésekkel - az ország más megyéiben is. A közel egy éves működés után időszerűvé vált a megvalósítási tapasztalatok összegzése. Erre került sor

2017. december 13-án a Baranya megyei Önkormányzat Dísztermében, Pécsett, közel nyolcvan résztvevővel az ország minden tájáról és a paktum projektek minden szakmai, együttműködői területéről.

 

A konferencia programja:

(a linkekre kattintva érhetők el az előadások anyagai)

 

Nagy Csaba, a Baranya Megyei Önkormányzat elnökének köszöntője

 

A TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001 kódszámú „Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020” című projekt helyzete a Baranya Megyei Kormányhivatal szemszögéből

(Dr. Horváth Zoltán, kormánymegbízott, Baranya Megyei Kormányhivatal)

 

A Paktum projektek helyzetképe külső szakértői szemmel

(Hollósi Szabolcs, BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft., ügyvezető)

 

Vállalkozói igények a Paktum projektekkel kapcsolatban

(Bocskor Tibor Iron – Tech Zrt., igazgató)

 

Speciális képzési igények a Paktum projektekben

(Gyarmati Zoltán, Csongrád Megyei Paktum, Paktum Iroda vezető)

 

A munkaerő aktivizálási lehetőségei a paktumokban

(Dézsi-Kocsis Viktória, Baranya Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály)

 

Ernyőszervezeti feladatellátás

(Szűcsné Kardos Katalin, Somogy Megyei Önkormányzat, Paktum Iroda vezető)

 

Szekció megbeszélések:

 

Vállalkozói kapcsolatépítés mikéntje a Paktum projektekben

Moderál:  Szabó Zoltán, Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft., ügyvezető

A munkaerő aktivizálási lehetőségei a paktumokban

Moderál:  dr. Kovács Katalin, Baranya Megyei Önkormányzat, Baranya Paktum szakmai vezető)

Képzések a Paktum projektekben

Moderál:  Cséfalvay Ágnes, Baranya Megyei Önkormányzat, Baranya Paktum partnerségi koordinátor

Ernyőszervezeti feladatellátás

Moderál:  Hollósi Szabolcs, BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft., ügyvezető igazgató

 

Ajánlások az Irányító Hatóság felé

Előadnak:     Az egyes szekciók moderátorai

 

A program és az előadások jól példázzák azt, hogy a Baranya megyei tapasztalatok az országos eredményekbe és problémákba ágyazottan kerültek bemutatásra és összehasonlításra más megyék projekt-sajátosságaival.

Külön értéke volt a konferenciának az, hogy összegzés hangzott el a paktum projektek szinte már országos lefedettséggel megvalósított partnerségi, képzési tapasztalatairól, a részvevők olykor meglepő, olykor tréfás, de mindenképpen megszívlelendő véleményéről.

 

A konferencia szekciói a megvalósítás négy legizgalmasabb területét vették górcső alá, így:

  • a vállalkozói igényeket, melyekről gyakorló, sikeres cégvezető mondta el véleményét,
  • a speciális képzési igényeket paktum irodai tapasztalatok alapján,
  • a munkaerő aktivizálási lehetőségeit a kormányhivatali bevonási tapasztalatok mentén, valamint
  • az ernyőszervezeti feladatellátást az e tekintetben kiterjedt munkát folytató Somogy megye példáján.

 

A szekciókban mód nyílt arra, hogy a résztvevők megvitassák tapasztalataikat, megfogalmazzák a legfontosabb problémákat és javaslatot tegyenek a megoldandó kérdésekre. A szekciók összefoglalóit, melyeket az Irányító Hatóságnak és a Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársainak is eljuttatunk, az előadások mellett találhatják meg honlapunk érdeklődő vendégei. 

 

A konferencia hivatalos részét követő szakmai beszélgetésen a résztvevők az együttműködés, a találkozások igényét emelték ki. Mindezek alapján terveinknek megfelelően jövőre is és a projektünk időszakában minden évben megrendezzük konferenciánkat melyre vendégeinket előzetesen is invitáljuk és szertettel várjuk.
További hírek