Baranya Paktum - Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap

Tavaszi sokkhatás, őszi bizonytalanság – hogyan tovább gazdaság?

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara konjunktúra-felmérésével évente két alkalommal vizsgálja a baranyai vállalkozások jelenlegi és várható üzleti helyzetét, kilátásait. A 2020-as évi adatfelvétel áprilisban 207, októberben 196 baranyai vállalkozás önkéntes részvételével zajlott.
Tavaszi sokkhatás, őszi bizonytalanság – hogyan tovább gazdaság?

2020 tavasza a koronavírus-járvány következtében drasztikus változást eredményezett. Amíg a 2019-es őszi konjunktúramutatónk 41 ponton állt (ami 1998 óta – egy év kivételével – sohasem volt még ilyen magas), addig a 2020 tavaszi -41,9 pont a kutatás történetében eddig számított legalacsonyabb érték, azaz a baranyai vállalkozások soha nem látták még ennyire feketén a jövőjüket. Összességében megállapítható, hogy a kisebb cégek, a kizárólag belföldön értékesítők és az egyéb gazdasági szolgáltatások területén tevékenykedő vállalkozások vannak leginkább kitéve a gazdasági válság jelenlegi hatásainak.

A korábbi felmérések konjunktúramutatói szerint Baranyában a várható üzleti helyzet tekintetében drasztikus változást jelez a 2020 tavaszi kutatás. Mutatók a 2009-es negatív szint alá süllyedt, de a 2012-es recessziós értéket is megközelítette, ami azt jelenti, hogy a válaszadók körében az üzleti helyzetük romlásra számítók vannak többségben.

A 2019. évi őszi felmérésben résztvevő vállalkozások 2020 első félévére saját üzleti helyzetüket alapvetően jónak ítélték meg. 2020 tavaszán azonban a járványügyi helyzet nagyon hamar negatív irányba fordította a mutatót. Áprilisban a következő hat hónapra vonatkozóan a mutató értéke -44,2 pont, ami az előző félévihez képest 90,5 (!) pontos romlást jelent. A fentiekkel összefüggésben a tervezett beruházásokat a koronavírus-járvány okozta bizonytalanság miatt egyelőre „csak” elhalasztotta.

Az összes megrendelés várható alakulása tekintetében 2020 tavaszán a tervezett üzletmenet sokaknál teljesen felborult. Korábbi üzleti partnerek kezdték visszamondani megrendeléseiket, vagy csökkenteni azok volumenét, így a mutató zuhanásba kezdett, s több mint két évtizede most először a negatív tartományba került (értéke -8,8 pont). A tavaszi sokkhatást követően az októberi felmérés idejére már javult a helyzet, de a mutató, habár ismét a pozitív tartományban van (38,1 pont), így is csak a 2013-as szinten áll.

Az alkalmazottak száma szerinti kategóriák összetett konjunktúramutatóját nézve, megállapíthatjuk, hogy jellemzően a nagy- és közepes vállaltok rendelkeznek jobb értékekkel. A legrosszabb értéket 2020 tavaszán is a 10 fő alatti cégek jelezték (-41 pont) és az ennél nagyobb, de még 50 fő alatti vállalkozások (-38,6 pont), de a közepes vállaltok mutatója is jelentősen romlott (-21,6 pont). A vizsgált létszámkategóriák közül egyedül a nagyvállalatok összesített konjunktúramutatója tudott a pozitív tartományban maradni (15,4 pont), de ez is jelentős, 65 pontnyi (!) csökkenést jelzett.

2020 tavasza jelentős bizonytalanságba taszította a cégeket. A legrosszabb kilátásokról ekkor a kereskedelem (-51,9) és a szolgáltatások terén működő vállalkozások (-44,5) számoltak be. 2020 őszére azonban a kereskedelemmel foglalkozó cégek várakozásai javultak a legnagyobb mértékben, az eredmények alapján azonban a válaszadók közül a legjobb kilátásaik ekkor mégis az építőipari vállalkozásoknak voltak. 2020 őszi javuló tendencia mellett is kizárólag a szolgáltató szektorban tevékenykedők válaszai jeleznek továbbra is negatív értéket (-16,5), amiben a koronavírus-járvány gazdasági hatása egyértelműen tetten érhető.

A felmérésben részt vevők körében tavasszal a kereslethiány lépett előre, mint a működés legfőbb gátja, az eddigi munkaerő hiánnyal szemben. Az előző félévhez képest a válaszadók több mint duplája számolt be erről, ami októberre még tovább növekedett. Ekkorra a vállalkozások több mint fele már a kereslet jelentős csökkenéséről beszélt. Számos építőipari vállalkozó azonban szinte zavartalanul tudta folytatni tevékenységét, esetükben változatlan probléma a szakemberhiány.

A működést meghatározó tényezők között meg kell említenünk a munkaerővel kapcsolatos költségeket, a nyersanyag- és energia árakat, valamint az árfolyamok alakulását is. Az említések száma kapcsán ez utóbbi esetben tapasztaljuk a legnagyobb emelkedést.

Az őszi kutatás újabb kérdésekkel is kiegészült, s fő problémáik között egyre többen említik az ellátási láncok megszakadását vagy éppen a COVID-19 válság eredményeként felhalmozódott adósság törlesztését.

2020 tavaszán olyan sokkhatás érte a gazdaságot, amelyre nem volt példa a kutatás történetében. Az év vége felé közeledve pedig a leginkább uralkodó tényező a bizonytalanság. Nagy kérdés, hogy a vállalkozások hogyan élik túl a következő hónapokat, hiszen a novemberi szigorítások bevezetésével sokaknak ismét nehéz időszak vette kezdetét.

Forrás: DDG
További hírek