Baranya Paktum - Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap

Általános információk munkáltatóknak

Általános információk munkáltatóknak

Hasznos információk Munkáltatóknak:

 

A projekt alapvető célkitűzése, hogy a foglalkoztatási helyzet megyei szintű problémáit igény oldalról megközelítve, tehát a munkáltatói oldalról beérkező információk és jelzések alapján igyekezzen megoldani. Ez a jelenlegi különleges helyzetben, amikor már nem munkanélküliségről, hanem sokkal inkább a megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerő hiányáról beszélhetünk, különösen értékes segítség lehet. Megoldást jelenthet, ha olyan munkakereső személyeket is elérünk, akik a nyilvántartásokban sem szerepelnek, munkaviszonyban sem állnak, és a munkaerőpiacon sincsenek jelen. Ezeknek az inaktív csoportoknak a megtalálása és bevonása, célirányos képzések indítása megoldást jelenthet a jelentkező problémákra.

A projekt keretében az alábbi célcsoporti személyek után vehetők igénybe támogatások:

„munkaerőpiaci tevékenységekbe az adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak (továbbiakban: célcsoporti személyek) vonhatóak be”

 

 A célcsoport személyekre az alábbi támogatásokat vehetik igénybe a Munkáltatók:

  1. Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (bértámogatás)

A támogatás mértéke a munkabér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70%-a lehet. Legfeljebb 8 hónapra vehető fel, 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. A támogatott időszak letelte után a Munkáltatónak legalább a támogatott időszak felével megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettsége van.

A támogatással érintett személy felvétele a Munkáltató munkavállalói létszámának nettó növekedését kell eredményeznie a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlagos statisztikai állományához viszonyítva.

 

  1. Munkatapasztalat-szerzés céljából történő bérköltség-támogatás

A támogatás mértéke a munkabér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a lehet. Legfeljebb 90 napra vehető fel.

A támogatással érintett személy felvétele a Munkáltató munkavállalói létszámának nettó növekedését kell eredményeznie a kérelem benyújtását megelőző 6 hónap átlagos statisztikai állományához viszonyítva.

 

  1. Bérköltség támogatás

A támogatás mértéke a munkabér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a lehet, amely havonta maximum a minimálbér másfélszerese és annak szociális adója mértékéig terjedhet. Legfeljebb 8 hónapra vehető fel, 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. A támogatott időszak letelte után a Munkáltatónak legalább a támogatott időszak felével megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettsége van.

A támogatással érintett személy felvétele a Munkáltató munkavállalói létszámának nettó növekedését kell eredményeznie a kérelem benyújtását megelőző 6 hónap átlagos statisztikai állományához viszonyítva.

Munkaadó vállalja, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt közös megegyezéssel nem szünteti meg a támogatott munkaviszonyát, valamint, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem szünteti meg sem a támogatott, sem a vele azonos, vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát.

 

Amennyiben programunkkal kapcsolatban további kérdése merülne fel, vagy csak közvetlenül szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, kérjük, Űrlapunkon keresztül tegye azt meg.


Megosztás Facebookon