Baranya Paktum - Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap

Fejlessze munkavállalóit, növelje vállalkozása versenyképességét a GINOP Plusz-1.2.1-21 keretében!

A pályázható ‘GINOP Plusz-1.2.1-21 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása’ c. felhívás keretében is megvalósítható belső képzések nagyban hozzájárulhatnak a baranyai vállalkozások működésének és fejlődésének támogatásához a szükséges elméleti és gyakorlati tudás elsajátításával. 
Fejlessze munkavállalóit, növelje vállalkozása versenyképességét a GINOP Plusz-1.2.1-21 keretében!

A pályázható ‘GINOP Plusz-1.2.1-21 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása’ c. felhívás keretében is megvalósítható belső képzések nagyban hozzájárulhatnak a baranyai vállalkozások működésének és fejlődésének támogatásához a szükséges elméleti és gyakorlati tudás elsajátításával. 

A GINOP Plusz-1.2.1-21 felhívás képzés pontja szerinti támogatható tevékenységek:

A felhívás értelmében a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzések valósíthatóak meg (legfeljebb 5 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át lefedve) az alábbi területeken:

1. Szakmai ismeretre irányuló képzés:  Olyan képzés, amely valamely foglalkozás, munkakör, vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul. Példák: létesítmény energetikus (szakképesítés), gyártósori eszközök szerelése (munkafolyamat)

2. Soft skill képzés: Olyan, gazdasági ágazattól független, a munkaerő-piacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák megszerzésére, vagy fejlesztésére irányuló képzés, amely részszakmához, szakképesítéshez, nyelvi, vagy informatikai képzettséghez nem, vagy csak részben köthető kompetenciák fejlesztését célozza. Példák: projekt alapú csapatmunka, hatékony ügyfélszolgálati kommunikáció és vezetői készségek fejlesztése

3. Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés: Olyan képzés, amely digitális technológia használatához vagy alkalmazásához szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul. Példák: irodai szoftverek használata, CNC programozási ismeretek

4. Nyelvi képzés: Az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló képzés. Példa: alapfokú nyelvvizsgára felkészítő angol nyelvi képzés

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-plusz-121-21#

 

 
További hírek