Baranya Paktum - Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap

A felnőttképzést érintő járvány miatti intézkedések

Felnőttképzési intézmények számára képzéseik folytatásával, vizsgák szervezésével kapcsolatban a járvány idejére jogszabályváltozás lépett hatályba.
A felnőttképzést érintő járvány miatti intézkedések

Felnőttképzési intézmények számára képzéseik folytatásával, vizsgák szervezésével kapcsolatban a járvány idejére jogszabályváltozás lépett hatályba.

A legfontosabb változások az alábbiak:

A felnőttképzésben kontaktórás képzés nem tartható, és szakmai vizsga nem szervezhető.

A veszélyhelyzet időtartama alatt képzés kizárólag távolléti oktatásban, távoktatás formájában, digitális képzésként szervezhető meg abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, támogatói okirat vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.

A képzésben részt vevő személynek a veszélyhelyzet kihirdetése és ezen változásokat tartalmazó rendelet hatálybalépése közötti kontaktóráról való hiányzása igazoltnak minősül, továbbá személyes jelenlétként kell figyelembe venni a képzésben részt vevő személy e rendelet alapján távoktatásban történő részvételét.

A korábban bejelentett és meg nem kezdett szakmai vizsga lemondását az elektronikus vizsgarendszerben rögzíteni kell.

Az elmaradt, vagy nem megszervezett szakmai vizsgák elektronikus vizsgarendszerben való ismételt feltöltésére, új központi vizsganapok kijelölésére a veszélyhelyzet megszűnését követő naptól kerülhet sor.

A már megkezdett és folyamatban lévő szakmai vizsgát – a megszerzett vizsgaeredmények rögzítése mellett – fel kell függeszteni és legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig kell befejezni. Igazolt hiányzásnak kell tekinteni, ha a vizsgázó a veszélyhelyzetre hivatkozással nem jelent meg a szakmai vizsgán.

A munkaerő-piaci képzések, átképzések a veszélyhelyzet időtartamára felfüggesztésre kerülnek, további képzések a veszélyhelyzet időtartama alatt nem indíthatók. A felfüggesztés időtartama alatt a folyamatban lévő képzések résztvevői számára a képzési támogatás részét képező keresetpótló juttatás folyósításra kerül, azzal, hogy annak összege a hatósági szerződésben foglaltaktól függetlenül a hatályos kötelező legkisebb munkabér 60 százaléka. A keresetpótló juttatás folyósításának időtartama a veszélyhelyzet időtartamával meghosszabbodik, a veszélyhelyzet megszűnését követően a hatósági szerződésben megállapítottak szerinti összegben kerül folyósításra.

A folyamatban lévő képzésekkel összefüggő hatósági szerződések, együttműködési megállapodások, képzési és felnőttképzési szerződések, valamint a kormányhivatalok által közzétett képzési irányok és jegyzékek a veszélyhelyzet időtartamával meghosszabbodnak.

További információ: A Kormány 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelete 2020. Magyar Közlöny 55. szám

 
További hírek