Baranya Paktum - Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap

Megújult az OKJ - Új szakmai képzési rendszer 2020-tól

Átalakítják a szakképzés rendszerét, amelynek keretében a 2020/2021-es tanévtől a szakgimnáziumi és szakközépiskolai forma is megszűnik. A szakmát tanulók sokkal átláthatóbb és egyértelműbb képesítések közül választhatnak a jövőben az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) átalakításával. Az iskolai rendszerű képzésben 174 szakma áll a diákok rendelkezésére. A következő tanévtől átnevezik a szakgimnáziumokat és a szakközépiskolákat.
Megújult az OKJ - Új szakmai képzési rendszer 2020-tól

Megjelent a Magyar Közlönyben az új OKJ, ami az eddigi módosított, racionalizált változata. Az Ipar 4.0 stratégia pontosan meghatározza mely fejlesztési területeken kell előrelépést elérni, és ehhez kívánják a szakképzést hangolni. A szakképzés 4.0 program lényege a keresletvezérelt szakképzés, amelynek középpontjában a gazdaság igényeinek kielégítése áll a kormányzati tájékoztatás szerint.

A szakképzésben az iskolai képzések 2020 szeptemberében indulnak, az oktatási intézményekben összesen 174 szakma áll majd rendelkezésre. Ebből 98 technikumi szint, 76 a szakképző iskola szintje. A diákok a technikumokban először ágazatot választanak, és általános kompetenciákat sajátíthatnak el, majd utána dönthetnek milyen irányban lépnek tovább. 2020. szeptember 1-jétől a legtöbb OKJ-s szakképesítést csak iskolai rendszerű képzésben lehet majd megszerezni, amelyhez minimum két évre lesz szükség. Érettségire épülő - technikusi - szakképesítést például egyáltalán nem lehet majd iskolarendszeren kívüli, vagyis tanfolyami formában tanulni.

Például a turizmus-vendéglátás ágazaton belül az általános ismeretek után lehet választani a cukrász, a szakács, a vendégtéri vagy turisztikai technikus képzést az ötéves képzésben. Technikumban egy nyelvet tanulnak a diákok, olyan óraszámban, mint a gimnáziumban a két nyelvet.  A hároméves szakképző iskolában cukrászt, panziós-vendégfogadó, pincér-vendégtéri szakember, szakács képzések választhatók. 

Vannak olyan szakmák, amelyek kifejezetten érettségi után képeznek, ezek főleg egészségügyben és szociális területen jellemzőek, ezeket is figyelembe vették a szakma-jegyzéket összeállításakor.

A technikumokban a képzés ötéves lesz, a végén a diákok érettségit és technikusi szintű szakképesítést kapnak. A szakképző iskolákban az oktatás három évig tart majd, és szakképesítés megszerzésével zárul. Emellett iskolai rendszerű felnőttoktatásban lehet majd szakképesítést szerezni az új, átalakított Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerint.

Az alapszakmákról tájékoztató füzet készült, amit megkapnak az iskolák, és tartalmazza az egyes ágazatok, és a 174 alapszak leírását. Október második felében, illetve novemberben országos pályaorientációs és pályaválasztási rendezvényeket is tartanak majd - jelezte a helyettes államtitkár.

Az új jegyzék alapján, amely 2020. szeptember 1-jén lép hatályba, a képesítések nagy részét kizárólag iskolai rendszerű képzésben, nappali vagy esti tagozaton lehet majd megszerezni. A felnőttoktatással foglalkozó cégek 2020. december 31-ig indíthatnak a régi OKJ szerinti, iskolarendszeren kívüli képzéseket.
További hírek