Baranya Paktum - Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap

VERSENYFELHÍVÁS KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK RÉSZÉRE

A Baranya Megyei Önkormányzat, mint versenyfelhívást kiíró megbízásából Baranya Megyei Paktum Iroda szakmabemutató kisfilm készítő versenyt szervez Baranya megye középiskolás diákjainak.
VERSENYFELHÍVÁS KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK RÉSZÉRE

A verseny a „Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkóztatásáért 2020” című TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001 kódszámú Európai Uniós projekt keretein belül valósul meg.

A 2019. évben Baranya megye területére kiterjedően meghirdetésre kerülő verseny célja, hogy a diákok a szakmák bemutatásán túl, a munkakörnyezettel való ismerkedés során olyan tapasztalatokat szerezzenek, amelyeket nem csupán az iskolai mindennapokban tudnak hatékonyan használni, hanem később a munkaerőpiacon is előnyösebb helyzetbe kerülhetnek általuk.

 

A jelentkezés menete

A felhívásra elsősorban a Pécsi Szakképzési Centrum nappali tagozatos, 9−12. évfolyamos, vagy jelenleg tanulói jogviszonnyal rendelkező azonos tagintézményben tanuló diákokból álló három fős csapatok jelentkezhetnek 2019. szeptember 30. (hétfő) 23 óra 59 percig a szegedi.adam@baranya.hu e-mail címen csapatnév, csapattagok neve, szakma és iskola nevének megadásával. Ehhez segédanyagok (pl.: e-mail minta 3. számú melléklet) az alábbi linket találhatóak:

A verseny menete

A csapatok az 1-3 perc időtartamú szakmabemutató kisfilmet saját eszköz – pl. okostelefon, videókamera stb. – használatával készítik el a választott cégnél.

Az iskolai gyakorlati oktatásvezető közvetítésével nyílik lehetőség a választott céggel a kapcsolatfelvételre, és a forgatás időpont egyeztetésére.

 

Filmek elbírálása

A beérkezett kisfilmek elbírálása az alábbi értékelési szempontok alapján történik:

a szakma jellegzetességeinek bemutatása

Ennél a szempontnál az értékelők azt vizsgálják, hogy a kisfilm készítői mennyire képesek megragadni és bemutatni a választott szakma jellegzetességeit: a munkafolyamatokat, a munkafolyamatokhoz használt eszközöket, a szakemberek egy munkanapját az adott vállalatnál. Mennyire keltik fel az érdeklődést az adott szakma iránt. Alkalmas-e a film nagyobb közönség előtt történő bemutatásra, illetve adott szakma és a jól képzett szakemberek ábrázolására.

tartalom, módszertan

A vizsgálat tárgya, hogy milyen mértékben nyújt a megjelenített tartalom teljes, átfogó képet az adott szakmáról, vagy mennyire fókuszál annak kizárólag egy adott elemére, mennyire érthetők az információk a laikusok számára.

kreativitás, fantázia, a rövidfilm minősége

A filmek műfaji megkötés nélkül, egyéni formában készíthetők el. A csapat és a csapattagok nevét, valamint hangalámondások, zenei betétek alkalmazása esetén az előadó és a zeneszám címét kérjük a filmek végén feltüntetni.

 

Eredményhirdetés és díjazás

A díjátadás ünnepélyes keretek között történik a Baranya Megyei Kormányhivatal által szervezett Pályaválasztási napon 2019. november 11-én.

A nyertes kisfilmek bemutatásra kerülnek a pályaválasztási napokon, a hiányszakmák népszerűsítését szolgáló egyéb rendezvényeken.

 

A Felhívással és a versennyel kapcsolatban információ és bővebb tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Baranya Megyei Paktumiroda

dr. Szegedi Ádám

Telefon: 0630/5470443

E-mail: szegedi.adam@baranya.hu

 

 

Támogatóink:

Baranya Megyei Önkormányzat

Baranya Megyei Kormányhivatal

Pécsi Szakképzési Centrum

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

PTI Communications Kft.
További hírek