Baranya Paktum - Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap

Járási Foglalkoztatási Osztályok látogatása

A foglalkoztatási paktum már teljesítette az egész 2018-as évre előírt terveket

A hatékonyság alapja az együttműködés

A Baranya Paktum munkatársai második alkalommal látogatták meg a Baranya Megyei Kormányhivatal Járási Foglalkoztatási Osztályait a területi tapasztaltcsere és a hatékony együttműködés érdekében.

A foglalkoztatási paktum már teljesítette az egész 2018-as évre előírt terveket, eddig 480 főt vontak be a programba. A járási szakemberek elmondták, hogy nagyobb igény van a támogatott foglalkoztatásra, mint amit a keret biztosítani tud. A támogatás elbírálásánál előnyt élvez az a vállalkozás, aki a tapasztalatok alapján tovább is foglalkoztatja a felvett dolgozót.

A munkaerőhiányt jelzi, hogy az előző évi másfélszeresére növekedett a támogatás nélkül felvettek száma. A cégvezetők inkább azonnal megkötik a szerződést a jelentkezővel, s nem várják ki a támogatás több hetes intézését, mert a munkavállalót esetleg elviszi másik cég.

Ugyanakkor a statisztikák szerint az elmúlt években megváltozott az álláskeresők összetétele. Egy év alatt közel 14%-kal nőtt az alacsony iskolai végzettségűek aránya, így a nyilvántartottak majdnem fele, 45%-a legfeljebb általános iskolát végzett. A nyilvántartottak fele semmilyen ellátásban nem részesül Baranyában, s további 31%-uk szociális ellátásból él. Tehát a nyilvántartott álláskeresők 81%-a hosszabb ideje van munka nélkül.  Az álláskeresők több mint 30 %-a egy éven túli nyilvántartott, ugyanennyi az 50 év feletti nyilvántartottak száma is. Legmagasabb az álláskeresők aránya a siklósi és a sellyei járásban. Az elhelyezéseket nehezíti, hogy kevés a nagyobb foglalkoztatók száma.

Dr. Kovács Katalin, a Baranya Paktum szakmai vezetője elmondta, hogy fontosnak tartja a megyében működő, azonos célcsoporttal dolgozó projektek összefogását a program keretében. Ennek szellemében a járási látogatásokon részt vette az EFOP-1.3.2-16 Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése a hátrányos helyzetű – elsősorban roma – embereket érintő fejlesztési program baranyai vezetője, Kalányos Margit is, aki tájékoztatta a kirendeltségek Paktum területén dolgozó kollégáit a mentorprogramról, s egyeztettek az együttműködés lehetőségeiről.  A programban dolgozó 7 megyei mentor a megtalált inaktív személyt egy évig kíséri képzésbe, fejlesztésbe, illetve segíti a kormányhivatali regisztrációját.
További hírek