Baranya Paktum - Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap

Paktum koordináció a hátrányos helyzetű munkavállalókért

A Baranya Paktum munkatársai felvállalták a hátrányos helyzetű célcsoportok fejlesztésének és képzésének koordinálását.
Paktum koordináció a hátrányos helyzetű munkavállalókért

A Baranya Megyei Önkormányzat a „Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020” című projekt keretében a munkaerő-piacról kiszoruló munkavállalók visszavezetése a munkaerő-piacra témában egyeztető megbeszélést hívott össze 2018. február 15-re.

A megbeszélés célja a megyében működő, a hátrányos helyzetű célcsoporttal dolgozó projektek együttműködési lehetőségeinek feltárása volt. A Baranya Paktum munkatársai felvállalták a hátrányos helyzetű célcsoportok fejlesztésének és képzésének koordinálását.

A rendezvényen számos szervezet képviseltette magát, miszerint:

  • a Baranya Megyei Önkormányzat Paktum Irodája
  • a Baranya Megyei Kormányhivatal TOP-5.1.1 „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések”, TOP 6.8.2. „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” és a GINOP-5.1.5 „Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása” projektek képviselői
  • a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság EFOP-1.3.2 „Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése” és EFOF-3.7.1 „Aktívan a tudásért!” projektek képviselői
  • a Magyar Máltai Szeretetszolgálat képviselői
  • az Emlékkép Alapítvány Ormánságban élő hátrányos helyzetűek képviseletében.

Napjainkra a fejlesztések komoly akadálya lett a megfelelő munkaerő hiánya. A gyártásban és a feldolgozóiparban tízezres nagyságrendűre becsülik a betanított és szakmunkások hiányát.

A szakképzetlen munkavállalók, továbbá a gazdaság által már nem keresett szakképzettséggel rendelkezők kiszorulnak a munkaerőpiacról, és egyre jelentősebb arányban válnak a segélyezési rendszer alanyaivá. Az utóbbi években egyre több azon fiatalok száma is, akik egyáltalán nem találnak állást, így munkatapasztalatot sem tudnak szerezni. Társadalmi érdek, hogy ezeket az embereket visszavezessük a munkaerőpiacra, s ne kelljen eltartani munkaképes egyéneket. Ehhez többek között összefogásra és fejlesztő hozzáállásra van szükség.

Ennek jegyében a résztvevők megállapodtak az együttműködésben, a folyamatos kapcsolattartásban, a projektjeik egymásra épülésében és egy negyed évenkénti személyes konzultációban. Mindezek érdekében megvizsgálták, az egyes projektek kimenete mily módon vállhat a másik projekt bemenetévé, így a projektek egymásra épülése valósulhat meg, aminek várható eredménye egy a munkaerő-piac számára felkészültebb, tudatosabb gondolkodású, az adott szakterülethez jobban értő munkavállaló.

Reményeink szerint a projektek közti sikeres együttműködés hozzá járulhat a megyénkben élő hátrányos helyzetű munkát vállalni szándékozó emberek munkaerő-piacra való visszavezetése által a megye gazdaságának javításához.
További hírek