Baranya Paktum - Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap

A Paktum bemutatása

Kódszám: TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001
Projekt címe: „Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020”
Pályázat benyújtása: 2016. március 31.
Támogatói döntés: 2016. július 20.
Támogatási Szerződés aláírása: 2016. augusztus 18.
Megvalósítók:

 


- Baranya Megyei Önkormányzat (projektgazda)
- Baranya Megyei Kormányhivatal
- Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal


A Projekt elszámolható költségeire az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (támogató) a támogatói döntésnek és a Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.


Támogatás összege: 2 687 894 089 Ft


- Baranya Megyei Önkormányzat: 294 421 744 Ft
- Baranya Megyei Kormányhivatal: 2 307 387 365 Ft
- Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal: 86 084 980 Ft


Támogatás intenzítása: 100 %.


Területi lehatárolás: Pécs és a Pécsi járás kivételével Baranya Megye teljes területe


A projekt előkészítése során a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Városa egyeztetést folytatott a projekttel kapcsolatosan annak érdekében, hogy a projektek területi lehatárolás megtörténjen, valamint, hogy a két projekt és a későbbiekben induló helyi foglalkoztatási együttműködések szinergiában tudjanak együttműködni a megvalósítás során.


A projekt megvalósításának időszaka: 2016. április 1. – 2021. március 31.


Indikátorok:


- A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokon résztvevők száma: 1995 fő
- A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma: 981 fő
- A foglalkoztatási paktum keretében álláshoz jutók közül a támogatás után 6 hónappal állással rendelkezők száma: 491 fő


Projekt rövid bemutatása:


A projekt hozzájárul a területi sajátosságokon alapuló fejlettségbeli különbségek mérsékléséhez, a megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztés, a foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés támogatásához, valamint a foglalkoztatottsági szint emeléséhez. A program olyan foglalkoztatás- és gazdaságfejlesztési kezdeményezések, megállapodások megvalósítására szolgál, melynek célja a térségi viszonyokat legjobban ismerő helyi gazdasági élet szereplőinek, az önkormányzatnak, a vállalkozásoknak, valamint a civil szféra képviselőinek összefogása a gazdaság és a munkaerőpiac fellendítése érdekében.
A projekt lehetőséget ad a Baranya Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnerei részére, hogy növekedjen az az eszköztára, amellyel a megyei gazdaságfejlesztést élénkíteni, a periféria helyzetben lévők foglalkoztatását pedig elősegíteni tudja. A projekt hidat képez a gazdaság és a foglalkoztatási szempontból a saját helyzetük javítására nehezen képes célcsoport között.


A célcsoportba a megyében munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak vonhatóak be.
A célcsoport sajátosságait figyelembe véve a projekt által biztosított szolgáltatások megvalósításában kiemelt jelentőségű olyan szakmai megvalósítók és mentorok alkalmazása, akik komplex szakmai, informatív és pszichoszociális szolgáltatásokkal vonják programba és támogatják a képzés, munkatapasztalat-szerzés és foglalkoztatás ideje alatt a célcsoportba tartozó álláskeresőket.
A Baranya Megyei Önkormányzat a foglalkoztatási megállapodás (paktum) létrehozásával biztosítja a program társadalmi, vállalkozói bázisát, önkormányzati kapcsolat rendszerét, melynek működését a paktum iroda biztosítja.
A foglalkoztatási paktum, a szereplők összefogásával, szoros együttműködésével a közösen kialakított stratégia mentén, hozzájárul a képzési és foglalkoztatási programok sikeres megvalósításához. A tervezett partnerség széleskörű társadalmi bázisra épít, melynek tagjai lesznek többek között az önkormányzatok, a munkavállalói érdekképviseletek, szakképző intézmények, felsőoktatási intézmények, foglalkoztatást segítő szakmai és civil szervezetek, valamit a Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara.
A Baranya Megyei Kormányhivatal, mint konzorciumi partner adja a foglalkoztatási, szakmai hátterét az álláskeresők programba vonásának, képzésük biztosításának, elsődleges munkaerő-piacra való visszavezetésének. Cél a piaci igényekhez illeszkedő, valamint a megyei fejlesztéseket figyelembe vevő képzések indítása. Munkaerő-piaci mentorok alkalmazásával személyre szabott szolgáltatások révén segítik az álláskeresők felkészítését és munkába helyezését. A projekt összköltségének több, mint 70%-át a célcsoport támogatására fordítja a program, mely többek között képzési, bér- és járulék támogatás, utazási költségtérítés formájában jelenik meg.
A Baranya megyei Önkormányzati Hivatal biztosítja a projektmenedzsment működtetését, valamint az egyes szakmai tevékenységek elvégzését.


Megosztás Facebookon