Baranya Megyei Foglalkoztatási Paktum


Kezdetek és a jelen

A Baranya Megyei Önkormányzat a 2004. évben pályázatot adott be a ROP.3.2.1. pályázati kiírásra, melynek prioritása a „Helyi foglalkoztatási Kezdeményezések támogatása” volt. A Baranya Megyei Önkormányzat, mint gesztorszervezet összefogta a társpályázók (Baranya Megyei Munkaügyi Központ (BMMK), Baranya Megyei Területi Agrárkamara (BMTA), Pécs-Baranyai kereskedelmi és Iparkamara (PBKIK), Európai Fejlesztési Tájékoztatási Egyesület (ETE) tevékenységét. A támogatási szerződést 2005. június 1. napján írták alá a támogatott szervezetek vezetői.

A program megvalósításában részt vett, de támogatási forrást nem kapott a Baranya Megyei Munkaügyi Tanács (BMMT) és a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont.

A projekt átfogó célja volt Baranya megye foglalkoztatási szintjének növelése, valamint a munkanélküliség csökkentése. A Baranya Megyei Területfejlesztési Program, mint helyzetfelmérés elemezte a megye munkaerő-piaci helyzetét. Megállapította a megyei munkaerő helyzetet, feltárta hogy alapvető probléma a koncentrált fejlesztés hiánya, az erőforrások szétforgácsoltsága.

A helyzet megváltoztatása érdekében Baranya Paktum közvetlen célként határozta meg:

 • a partnerséget a munkavállalói, munkaadói, és civil szervezetek, önkormányzatok, munkaügyi, és képző központok stb. részére,
 • a népesség képzettségi színvonalának emelését,
 • a tartós munkanélküliek számának mérséklését,
 • az esélyegyenlőtlenség mérséklését,
 • az át- és továbbképzési igények kielégítését,
 • a fejlesztéshez szükséges oktatási formák minőségének, területi szerkezetének javítását.

A paktum keretében lehetőség volt a helyi érdekek folyamatos egyeztetésére, a konkrét projektötletek felszínre hozására, támogatására.

A program szakmai megvalósításában kiemelt figyelmet fordítottunk az 50 év feletti munkanélküliekre, az alacsony iskolai végzettségű nőkre, a roma származásúakra és a pályakezdőkre.

Az akcióterv végrehajtása során elkészült Baranya Megye foglalkoztatási, valamint képzési stratégiája.

A Baranya Megyei Foglalkoztatási Paktumot 2007. május 30. napján 84 szervezet (önkormányzat, vállalkozás, civilszervezet, érdekképviselet, állami szervezet) részéről került elfogadásra.

A foglalkozatási paktum szervei:

 1. Foglalkoztatási Fórum (a paktum vezető szerve)
 2. Irányító Testület (a paktum irányító és végrehajtó szerve).

A paktum szervei program megvalósítása alatt változtak és jelenleg is folyamatban van aktualizálásuk

A Baranya Megyei Önkormányzat, mint gesztorszervezet a Paktum Iroda révén segíti a Foglalkozatási Paktum működését.

2008. április 1. és 2010.március 31. között az OFA támogatásával (pályázat szám: FP/2077-7249) a Baranya Megyei Foglalkozatási Paktum négy alprojektet kívánt megvalósítani.

 1. a területi kohézió erősítése,(kistérségi alpaktumok)
 2. a megyei önkormányzat intézményrendszerének, a megye intézményrendszerének bekapcsolódása Paktum tevékenységébe,
 3. megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő emberek munkaerőpiacra jutásának elősegítése,
 4. a szakképzés térségi koordinációja.

A projekt megvalósítása alatt a partnerséghez további 15 új szervezet csatlakozott.

2011 január 1. és 2013. május 31. között a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja között Hatósági szerződések jöttek létre a munkaerő piaci szolgáltatások- többek között konferenciák ,munkaadók részére tanácsadások- ellátására.

2012 ben a megyei önkormányzatok feladat és hatásköre jelentősen megváltozott, ez indokoltá tette a Baranya Megyei Foglalkoztatási Paktum megújítását. A 2012. augustus 14. napján megújított Foglalkozatási Paktum jogutódként továbbviszi mindazokat a feladatokat,melyeket a korábbi paktum aláírásakor a partnerek vállatak.Az aláiró partnerek Baranya Megyei Önkormányzat,Baranya Megyei Kormányhivatal, Pécsi Tudományegyetem, Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft, Dél-Baranyáért Alapítvány.

Az idén 10 éves Baranya Paktum Program egyik mérföldköve a 2014. áprilisában megkezdődött TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0018 azonosítószámú „Foglalkozatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért” című projekt megvalósítása.

A projektet a Baranyai Megyei Önkormányzat vezetésével a Baranya Megyei Kormányhivatal, a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft., valamint a Dél-Baranyáért Alapítvány konzorcium valósította meg.

A megvalósítás során a foglalkoztatási partnerség tagjai, a helyi térségi civil szervezetek, munkáltatók, vállalkozások, vagyis a projekt közvetlen célcsoportja számára lehetőség nyílt a Baranya Megyei Önkormányzat által működtetett Paktum Iroda szolgáltatásainak igénybe vételére, melyek által naprakész információkat, tanácsokat kaphattak az érintettek a munkaerő-piaci lehetőségekről.

A projekt keretében szervezett foglalkoztatási konferenciák és workshopok alkalmával lehetőség volt a jövőre néző partnerségi viszony erősítésére, valamint a partnerségi kör bővítésére.

A foglalkoztatási partnerségben résztvevő szervezetek számára biztosított tevékenységeken túl a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben lévő személyek számára valósultak meg humán fejlesztést célzó foglalkozások, az un. Foglalkoztatási Információs Pontokat összesen 617 alkalommal vették igénybe a projekt ideje alatt.

A projektnek köszönhetően Pécsett 24 fő, Siklóson 20 fő Építő – és anyagmozgató gép kezelője (OKJ-s képzés 35 582 02) szakképzést szerzett targoncavezető hatósági vizsgával.

A szakképzések mellett komplex munkaerő-piaci fejlesztést célzó tréning sorozaton mintegy 25 fő vett részt.

A komplex munkaerő-piaci szolgáltatások keretében 160 hátrányos helyzetű munkanélküli vette igénybe a projekt szolgáltatásait. 41 fő elhelyezése történt meg az elsődleges munkaerő-piacra, akik közül 35 fő elérte a 6 hónapon túli foglalkoztatást, 15 fő mentor segítségével a közfoglalkoztatásban helyezkedett el, valamint 1 fő vállalkozó vált.

Mindezeken túl közösségi programok és álláskeresők teaháza rendezvény sorozatok (összesen 108 darab) segítettek a résztvevők munkaerőpiaci reintegrációját. A munkahelykeresésben a dél-baranyai aprófalvak lakói indulnak a legnagyobb hátránnyal, így ezen rendezvények elsődleges célterülete is ez a térség volt.


Legfrissebb híreink:

2015.10.30.

Megjelent a Baranya Paktum kisfilmje! Nézze meg itt!
Részletek itt.

2015.10.27.

Elérhető a projekt záró sajtóközleménye!
Részletek itt.Hasznos linkek:

Baranya Megyei Önkormányzat
Pécs.hu
Baranya Megyei Kormányhivatal
Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont
Pécsi Tudományegyetem
Széchenyi 2020
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
2006 (c) Baranya Paktum